پرینت

 

مديريت كاربران و سطوح دسترسي

 

معمولا در شركتهايي كه فرآيند فروش و بازاريابي بصورت گروهي و توسط تيم فروش انجام مي گيرد، دسترسي به اطلاعات مشتريان توسط همه كاربران باعث بروز مشكلاتي خواهد شد. اين مشكلات وقتي تعداد مشتريان زياد و فرآيند فروش نيازمند پيگيري چند مرحله اي كارشناسان فروش و بازاريابي باشد، بيشتر نمود خواهد كرد. 

از طرفي تغييرات ناخواسته در اطالاعات ثبت شده از هر مشتري توسط ساير اپراتور ها ميتواند باعث از دست رفتن اطلاعات مشتري يا اشتباهاتي از اين دست در ارتباطات بعدي با مشتري شود. 

از ديگر كاربردهاي بخش تعيين سطح دسترسي كاربران، اجازه مشاهده اطلاعات يك يا چند مشتري به كاربر و جلوگيري از انجام تغييرات يا حذف براي آن كاربر مي باشد. شما مي توانيد اجازه مشاهده يك يا چند مشتري يا گروهي از مشتريان را به يك كاربر ارائه نموده ولي از انجام هرگونه تغييرات در اطلاعات و وقايع ثبت شده براي آن مشتري توسط اين كاربر خاص جلوگيري نماييد.

كاربرد ديگر بخش تعيين سطوح دسترسي، تعيين دسترسي در سطح عمليات مي باشد. شما مي توانيد اجازه ارسال پيامك، ارسال ايميل، ارسال فكس، صدور فاكتور، الصاق فايل و ... را براي هر كاربر بصورت مجزا تعريف نماييد و از يك يا چند كاربر اجازه اين عمليات را بگيريد.

 

تماس

تلفن واحد فروش : 41378 - 021

تلگرام، واتس اپ، پیامک : 4137800 - 0920

ساعات کاری شرکت مهندسی کاراپرداز روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 16:30 و روزهای پنجشنبه از ساعت 8:30 تا 12:30 می باشد.