پرینت

 

سيستم ثبت و كنترل وظايف

 

ثبت و پيگيري وظايف مربوط به خود و ديگران از نيازهاي مهم شركتها و از قابليتهاي كاربردي نرم افزار كارسام مي باشد. امكان ثبت وظايف و مسووليتها براي خود يا سايرين، امكان انتساب محصول يا خدمت مورد نظر به هر وظيفه، تعيين ميزان يا درصد انجام آن وظيفه، تعيين زمان بحراني، زمان خاتمه و وضعيت فعلي وظيفه از قابليتهاي اين بخش از نرم افزار كارسام مي باشد. همچنين كاربران مي توانند وقايع و كارهاي انجام شده براي وظيفه منتسب را با ثبت نام و تاريخ جهت پيگيريهاي بعدي فرد انتساب دهنده ثبت نمايند. 

كاربران پس از ورود به سيستم در داشبورد نرم افزار امكان مشاهده وظايف مربوط به خود يا محول شده توسط خود به همراه فيلترهاي مختلف جهت دسترسي به اطلاعات وظايف را با واسط گرافيكي بسيار زيبا خواهند داشت.

 

پشتیبانی

جهت استفاده از خدمات پشتیبانی شرکت مهندسی کاراپرداز می توانید به وبسایت کاراساپورت مراجعه نمایید.

www.karasupport.com