پرینت

 

مديريت خدمات پس از فروش

 

در شركتهايي كه محصولات و خدمات به گونه اي است نياز به ارائه خدمات پشتيباني يا گارانتي محصولات دارند، اين بخش از نرم افزار كارسام كاربرد خواهد داشت. در اين بخش امكان ثبت اطلاعات مربوط به دستگاه يا محصول ارائه شده جهت ارائه خدمات گارانتي مانند سريال دستگاه، فرد تحويل دهنده، مشخصات ظاهري، اشكال گزارش شده توسط مشتري و نتيجه بررسي كارشناسان وجود دارد و كاربر قادر خواهد بود برگه مربوط به دريافت محصول (رسيد كالا) و برگه ارجاع به واحد پشتيباني را صادر نموده و در اختيار بخشهاي مربوطه و مشتري قرار دهد. 

اطلاع از وضعيت خدمات پشتيباني و خدمات پس ار فروش ارائه شده به هر مشتري و آخرين وضعيت محصول دريافت شده جهت خدمات گارانتي توسط كليه كاربران جهت ارائه خدمات بهتر و سريعتر از ويژگيهاي ديگر اين بخش مي باشد.

 

پشتیبانی

جهت استفاده از خدمات پشتیبانی شرکت مهندسی کاراپرداز می توانید به وبسایت کاراساپورت مراجعه نمایید.

www.karasupport.com