در این بخش می توانید سوالات متداول پیرامون خرید، پشتیبانی و امکانات نرم افزار کارسام را مشاهده نمایید.

پشتیبانی

جهت استفاده از خدمات پشتیبانی شرکت مهندسی کاراپرداز می توانید به وبسایت کاراساپورت مراجعه نمایید.

www.karasupport.com